SESLİ BETİMLEME NEDİR?

Sesli betimleme, görme engelli insanlar için dizi, film veya tiyatro gibi görsel eğlence araçlarının, diyaloglarının dışında kalan görsel olan her şeyin konuşan bir dış ses yardımıyla betimlenmesidir. Olayın geçtiği mekân, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olayları betimleyerek görünüm ve duygularının anlatılmasından oluşur.

Sesli betimlemeye gerek duyulmasının sebebi; görme engelli insanların kendilerine uygun formatlarda içerik bulamamalarıdır. Bu sebeple görme engelli insanların büyük bir çoğunluğu, görsel kültür ve eğlence araçlarından faydalanamazlar.

Sesli betimleme yapılmasının asıl amacı, görme engelli insanların kimseden yardım almadan tek başlarına bu içeriklerden faydalanmalarıdır.

Film, dizi gibi görselliğin oldukça ön planda olduğu sanat dallarında, gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde görme engelli bir bireyin herkesle eşit koşullarda aynı seyir zevkini alabilmesi mümkündür.

Betimleme yalın bir söyleyişle, sahnedeki ya da ekrandaki önemli olan her ögenin; sözcüklerle resminin çizilmesidir.