İŞARET DİLİ NEDİR?

İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir. Bu dilde sesler işaretler yardımıyla duyulmaz görülür. İşaret dili işitme engellilerin benim diye sahiplenecekleri tek varlıklarıdır. İletişimde zengin bir kelime hazinesine sahiptir. İşaret dili kendi içinde, derneklerde öğretilen işaret dili, evde kullanılan işaret dili ve tercümanların kullandığı işaret dili olmak üzere 3’e ayrılır. Her ülkenin kendi işaret dili vardır ve diğer dillerde olduğu gibi işaret dilinin de kullanımının erken yaşta öğrenilmesi gerekmektedir.

İşaret Dili, dizi, film veya tiyatro oyunu gibi yapımların diyaloglarında ne olup bittiğini işaret dili yoluyla açıklar ve engellilerin kimseden yardım almadan tek başlarına bu sesleri anlayabilmelerine olanak sağlar.

İlk işitme engelliler okulu Osmanlı döneminde II. Abdülhamit tarafından kurulan (1902) Yıldız Sağırlar Okuludur. Bu okulda, günümüz Türk İşaret Dili’nin muhtemel alt yapısını oluşturan Osmanlı İşaret Dili, öğretmenler tarafından okullarda sözel dille beraber kullanılıyordu.

Toplumun işitme engellilerine olan dikkatini daha fazla artırmak, daha fazla işitme engellinin toplum yaşamına eşit katılımına kapı aralamak, görselliğin ön planda olduğu çeşitli sanat dallarında gerekli düzenlemenin yapılmasıyla işitmeyen birinin herkesle eşit koşullarda aynı hazzı ve aynı seyir zevkini alabileceğine dair bir adım atmak amacı ile Türkiye’de İşaret dili çalışmaları başlatılmıştır.

Bu ihtiyacın giderilmesi doğrultusunda Betimleme Fabrikası, ‘’Gözünüz Kulağınız Oluyoruz’’ sloganı ile çalışmalarına başlamış ve Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşları ile iş birliği yaparak dizi, film ve tiyatro oyunu gibi yapımlarda işaret dili hizmeti vermeye başlamıştır. Sektörde lider konumda olan Betimleme Fabrikası yenilikçi ve ileri görüşlü yapısı ile uzun yıllar bu sektöre hizmet vermeye devam edecektir.